top of page
Fondo Nacional de Garantie
pa Vivienda
 

Stichting Fondo Nacional di Garantia pa Vivienda (FNGV) is op 14 februari 1997 opgericht en was een initiatief van de Arubaanse overheid met als doel het eigen woningbezit van de bewoners van Aruba te bevorderen. Door dit initiatief werd mede de groei van de woningbouw op Aruba bewerkstelligd.

Vóór de komst van de stichting werd iedereen die een eigen woning wilde laten financieren geacht in het bezit te zijn van minimaal 30% van de totale waarde van het huis.

 

Bij de bouw moest men eerst op eigen kracht de fase van ringbalk storting hebben bereikt. Pas hierna waren de financiële instellingen bereid een hypotheek lening te verschaffen voor de afbouw of koop van de woning. Dit was het voor veel mensen een struikelblok om de wens van een eigen woning te vervullen.

 

Sinds 1997 voorziet de Stichting FNGV in deze behoefte om middels garantieverstrekking een koopwoning of bouw tot 100% door de financiële instellingen te laten financieren.

 

De Stichting FNGV staat dus garant voor dat gedeelte, tot 30%, dat de hypotheeknemer nodig heeft om het huis met een hypotheeklening van de financiële instelling te kopen.

De doelstelling van de stichting luidt dan ook als volgt:

“De Stichting FNGV bevordert de woningbouw, het eigen woningbezit en het duurzaam wonen op Aruba. De Stichting tracht deze doelen te bereiken door zich garant te stellen voor betalingen van vorderingen voortvloeiende uit leningsovereenkomsten, afgesloten door de bewoners van Aruba met bancaire of financiële instellingen”.

Sinds de oprichting in 1997 heeft de Stichting FNGV meer dan 3000 inwoners van Aruba geholpen bij het verwezenlijken van de wens een eigen woning te bezitten.

OVER FNGV

Team
De organisatie

De Stichting FNGV wordt geleid door Dhr. Frederick J.A. Arends die per 1 januari 2015 als de nieuwe directeur werd aangesteld. De Stichting staat onder toezicht van een Raad van Bestuur bestaande uit 7 bestuursleden gekozen door de overheid en de financiele  instellingen. Sinds 2007 staat de Stichting FNGV onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba.

fjaarendsenh02_edited.jpg
Frederick J.A. Arends,
Directeur

f.arends@fngv-aruba.com

M Croes Edited.jpg
Melitsa Croes,
Financieel Medewerkster
Waarnemend Directeur

m.croes@fngv-aruba.com

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat statutair uit 7 leden die op voordracht van de Overheid, de Bankverening en Institutionele beleggers worden benoemd. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en houdt toezicht op de uitvoering van het door de Raad van Bestuur opgestelde beleid binnen de Stichting.

 

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

M. Harms – Voorzitter

F. Arends – Secretaris

G. Croes – Penningmeester

F. Tromp – Wnd Voorzitter

M. Harms - bestuurslid

Jaarrekening FNGV

De jaarrekening van de Stichting Fondo Nacional di Garantia pa Vivenda kan hier gedownload worden.

Jaarrekening

2019

Jaarrekening

2020

Jaarrekening

2021

Jaarrekening

2022

Jaarrekening

2023

Wilt u meer gedetailleerde informatie? 

Wij staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op!

bottom of page